ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
เทคนิคการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 22 มิถุนายน 2565 23 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 35 35
2 20 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 38 38