ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 มีนาคม 2565 10 มีนาคม 2565 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 20 20