ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน 30 ชั่วโมง2020
3การทำขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
4การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
รวม 100100