ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
การทำขนมอบ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 6 ธันวาคม 2564 10 ธันวาคม 2564 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบางกอก ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 20 20