ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 วัดถ้ำเขาน้อย ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 20 20