ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 บ้านหนองตาลัย ม. 1 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 20 20
2 13 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มจักสานบ้านดอนคา ม. 2 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 20 20