ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเปลญวน 18 ชั่วโมง2020
2การทำลูกประคบสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
3การจัดดอกไม้ 18 ชั่วโมง2020
4การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
รวม 8080