ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
การจัดดอกไม้ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
15 29 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565 ศาลาวัดโพธิ์เย็น ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 20 20