ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
การทำลูกประคบสมุนไพร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 9 ธันวาคม 2564 11 ธันวาคม 2564 ที่ทำการสมุนไพรไทหล่ม ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20