ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
การทำเปลญวน 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 13 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 วัดทรายงาม ม.5 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 20 20