ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง3535
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2121
3การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง3535
4การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 18 ชั่วโมง3434
5การตัดผมชาย 18 ชั่วโมง7070
รวม 195195