ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
การตัดผมชาย 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 20 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2564 สนพ.พิจิตร 22 22
6 20 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สนพ.พิจิตร 20 20
10 7 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 28 28