ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 20 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2564 สนพ.พิจิตร 16 16
8 20 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สนพ.พิจิตร 18 18