ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 1 ธันวาคม 2564 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 18 18
7 20 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สนพ.พิจิตร 17 17