ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบซักได้ 30 ชั่วโมง2020
2การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060