ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การทำผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบซักได้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
6 25 มิถุนายน 2565 3 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลพันเสา อำเภบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 20 20