ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 4 พฤศจิกายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 วัดวังอิทก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 20 20