ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 10 ธันวาคม 2564 19 ธันวาคม 2564 อาคารอเนกประสงค์ ม.10 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 20 20