ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง1514
2เทคนิคการเก็บเกี่ยวลำไย 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2525
4ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง2525
รวม 8584