ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารราบที่ 310 ค่ายวชิรปราการ 25 25