ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ม.4 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก 25 25