ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
เทคนิคการเก็บเกี่ยวลำไย 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 ศาลาประชาคมบ้านน้ำโจน หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 20 20