ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างก่อสร้างอเนกประสงค์ 30 ชั่วโมง2727
2การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 6767