ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ช่างก่อสร้างอเนกประสงค์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 4 เมษายน 2565 8 เมษายน 2565 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านนาพงษ์ หมู่ที่ 10 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 27 27