ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 14 ธันวาคม 2564 18 ธันวาคม 2564 วิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอกทำตามพ่อ 20 20