ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 23 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 20 20