ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ทักษะการปักผ้าชั้นสูงแบบฝรั่งเศส 30 ชั่วโมง2020
2การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง3131
3เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง2121
รวม 7272