ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ทักษะการปักผ้าชั้นสูงแบบฝรั่งเศส 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 11 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานาชาติ 20 20