ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 พฤศจิกายน 2564 4 พฤศจิกายน 2564 อาคารสายตรวจชุมชนห้วยปลากั้ง ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 21 21