ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 22 กันยายน 2565 25 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 31 31