ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
2การใช้ Facebook Page เพื่อการตลาดออนไลน์ 18 ชั่วโมง1312
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 30 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการใช้เคมีทำผม สำหรับผู้ประกอบการ 18 ชั่วโมง2321
รวม 7673