ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เทคนิคการใช้เคมีทำผม สำหรับผู้ประกอบการ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
อพร-04 16 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 23 21