ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
การใช้ Facebook Page เพื่อการตลาดออนไลน์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
อพร-02 28 กุมภาพันธ์ 2565 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านปางส้าน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 13 12