ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง1010
2การทำขนมอบ 18 ชั่วโมง108
3การพัฒนาแรงงานสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 18 ชั่วโมง2121
รวม 4139