ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
นอกระบบ2 19 กุมภาพันธ์ 2565 20 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ บุญถาวรเชียงใหม่ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 10 10