ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
การทำขนมอบ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
นอกระบบ3 25 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 สพร.19 เชียงใหม่ 10 8