ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ระบบโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ 4.0 30 ชั่วโมง2020
2ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2626
3การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 8686