ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 สพร6 ขก 20 20