ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 อบต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 20 20