ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ระบบโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ 4.0 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 28 กุมภาพันธ์ 2565 4 มีนาคม 2565 สพร 6 ขก 20 20