ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2019
2การตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
3การมัดหมี่ 30 ชั่วโมง2020
รวม 6059