ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
การตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 อบต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 20 20