ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 สนพ.ลพบุรี 20 19