ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
การมัดหมี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 เมษายน 2565 30 เมษายน 2565 ชุมชนไทยพวน ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 20 20