ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2517
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง3030
3การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2520
รวม 8067