ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 31 มกราคม 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 20