ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 30 30