ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 17