ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ประเภทอาหารจานเดียว 18 ชั่วโมง2322
2การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง2019
3การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานตามสมัยนิยม) 30 ชั่วโมง2018
4การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2121
รวม 8480