ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ประเภทอาหารจานเดียว 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 16 มิถุนายน 2565 18 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการแรงงาน 23 22